Anasayfa | Hakkımızda | SATILIK | KİRALIK | ARSA | Belgelerimiz | İletişim


Anasayfa  
Hakkımızda  
SATILIK  
KİRALIK  
ARSA  
Belgelerimiz  
İletişim  

 

Emlakçılık Standartları Tebliği

 

Madde 1 – Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.........

Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar” Standardı Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır............

Madde 3- Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.........

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.........

Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür............
1. KURALLAR 1.1 İşletmecilik ile ilgili kurallar ....

1.1.1Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır..........

1.1.2Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu vb. yararlanılmalıdır...........

1.1.3Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş, ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır..........

1.1.4Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır...................

1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır...................

1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarla iş yerinin adını belirtmelidir........................

1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığı ile verilebilinir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır........................

1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır......................

1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır................

1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir..................

1.1.11 Taşınmazlarda bulunan “Kiralık” veya “Satılık” ilanları uzaktan fark edilebilecek büyüklükte olmalıdır............

1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar

1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanununun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357’ye uygun WC-lavabo bulunmalıdır.

1.2.2 İş yeri tabii olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420’ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1’e, güvenlik korunması, TS 4019’a uygun ilk yardım çantası, TS 12201’e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156’da belirtilen tedbirler alınmalıdır.

1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır.

1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve müşterilerin kabulüne uygun oturma grupları düzenlenmelidir.

1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda; İlgili odasınca kullanıma sunulan;
-Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı
-Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi
-Ekspertiz formu
-Senet ve Damga pulu
-Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dökümanları
Bulundurmalıdır.........
1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır................

1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda; aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır................

-Bilgisayar + yazıcısı + modem,
-Telefon,
-Faks,
-Şerit metre,
-Pusula,
-Fotoğraf makinesı,
-El feneri,
-Televizyon (tercihen)
-Video (tercihen)
-Kamera (tercihen)
1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar............

1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda, yeterli sayıda eleman bulundurmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirdiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde onlara yardımcı olabilmelidrler.

1.3.2 Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdırlar.

1.3.3 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerince yada yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.

1.3.4 Emlak komisyoncusu; Kiralama ve satış hizmeti kapsamında;
-Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı,
-Alan çalışması,
-Yayınların, emlak ilanı sayfalarının incelenmesi,
-Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirilmesi,
-Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi,
-Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır durumda getirilmesinin sağlanması,
-Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlanması,
-Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlanması,
-İlan verilecek gayrimenkulü belirlemesi,
-Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi,
-Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi,
-Tarafların bir araya getirilmesi,
-Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi,
-İş ve işlemleri;
Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında;
-Satış,
-Pazarlama,
-İpotek,
-Kat irtifakı,
-Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tehvit,
-Trampa,
-Cins değişikliği
-Hibe (bağışlama)
-Taksim (paylaşım)
-Tashih ( düzeltme)
-Aplikasyon,
-Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma,
-Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma,
-Vergi muafiyeti belgesini alma,
-Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma,
-Emlak beyannamesi düzenleme,
-Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma,
-Kira akid sözleşmesi yapma,
-İş ve işlemleri yapabilmelidir.

2.0 Çeşitli Hükümler

2.1 Emlak komisyoncusu, bu standartta belirlenen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1’deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir.

 

 

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği
TEMFED - Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
Milli Emlak
İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Odası
Milliyet Emlak
 +90 (216) 475 99 39 Numaralı telefondan hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Tasarım: Orhan TUNÇ @ 2009

         

viagra pfizer cialis wirkung cialis generikum kamagra online bestellen viagra bestellen cialis lilly viagra 100 levitra kaufen viagra generika online kamagra online viagra original viagra kaufen kamagra tabletten levitra ohne rezept lovegra online kaufen levitra generika kaufen tadalafil generika vardenafil generika viagra apotheke cialis preis cialis apotheke original levitra cialis generika levitra online bestellen cialis online levitra generika cialis generika kaufen viagra generika levitra generika levitra deutschland kamagra 100mg kamagra wirkung kamagra gel viagra wirkung original cialis viagra pille kamagra apotheke cialis 20 cialis ohne rezept cialis rezept kamagra deutschland kamagra oral jelly kaufen sildenafil generika cialis ohne rezept viagra rezeptfrei cialis deutschland kamagra 100mg oral jelly viagra deutschland levitra 20 levitra preis viagra bei frauen levitra bayer levitra apotheke kamagra ohne rezept viagra preis kamagra oral jelly

viagra suomi viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs

kamagra now kamagra 100mg cialis pas cher cialis pas cher levitra pas cher viagra pas cher kamagra 100 cialis en ligne viagra pas cher levitra generique viagra sans ordonnance kamagra pas cher viagra achat kamagra 100 viagra generique kamagra gel cialis 20mg

viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio cialis online viagra bestellen kamagra jelly